očima profesionálů

Vyberte si
vypravěče příběhu

Příběhy vypráví buď přeživší, anebo profesionální hasiči a záchranáři.


DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání

112

POLICIE

158

HASIČI

150

SANITKA

155