STORIES

Co nám ukázal požár v Českém Švýcarsku

Na přelomu srpna a července nás potkala velká tragédie – požár v Českém Švýcarsku. Desítky lidí musely být evakuovány, došlo ke zranění záchranných sborů a škody jen v cestovním ruchu se pohybují v částce 5 miliard korun. A co víc, nenávratně jsme přišli o část naší historie. Co za tím stojí, proč k tomu vůbec došlo? Příčina, i když opatřená nepřímými důkazy, byla nalezena.

V minulosti k požáru v Českém Švýcarsku již došlo, a to konkrétně 31. srpna 1842 – dnes to tedy bude 180 let. Tehdy byl požár založen neznámým žhářem, a v přepočtu na dnešní míry shořelo 185 hektarů lesa, z toho 90 hektarů na českém území.

Počátek požáru

Požár z léta r. 2022 zlikvidoval 1200 ha plochy národního parku a trval celkem 20 dní. Hasilo se za obrovského sucha. Vše začalo dnem 23. července 2022, neděle, v 7 hodin ráno během velké vlny veder. Správa Národního parku České Švýcarsko obdržela hlášení od saské stráže na německé straně území hlášení ohledně „silného sloupce kouře stoupajícího z lesa.“ Sbor dobrovolných hasičů ihned informaci prověřil a nalezl polohu ohně v lokalitě Malinového dolu.

Průběh požáru

Následně byly evakuovány desítky turistů, obyvatelé z přilehlých vesnic Mezná a Vysoká Lípa a 60 lidí z tábora v Dolském mlýně. K zásahu přijelo 83 jednotek hasičů, 4 vrtulníky, 2 letadla, a 410 lidí včetně hasičů z Německa. Krátce nato se požár rozšířil i na německé území, oblast Zadního Saského Švýcarska, nejdříve do okolí hory Großer Winterberg, kam se museli hasiči 24. července vrátit. V úterý požár na německém území přesahoval plochu 250 ha.

Mezitím v České Republice oheň zpustošil vesnici Mezná. K úternímu večeru se požár rozšířil na 1000 ha. Zasahovalo celkem 450 hasičů, z toho více než polovina dobrovolných. Kouř dosahoval až na okolní území Drážďan, Liberecko, Svitavsko, Orlicko-Ústecko a Vysočinu.

Ve středu došlo k evakuaci dalších obydlených částí – osady Mezní Louka a obce Janova. Uzavřel se hraniční přechod Hřensko a lodní doprava až k Dolnímu Žlebu kvůli nutnosti čerpání vody. Dále byla vyhlášena bezletová zóna. Sedm vrtulníků, letadla a velké množství hasičů se v plném nasazení snažilo zkrotit neutuchající ohnivý živel. O den později v sobotu bylo hlášeno 8 zranění hasičů, kteří se obětovali na pomoc Českému Švýcarsku. 

Celkově se na hašení požáru podílelo 6000 hasičů, 400 kusů techniky. Významná pomoc přišla i od armády a dobrovolníků, kteří obstarávali také stravu. V neposlední řadě pomáhaly speciální letouny ze Slovenska a Rakouska. 

Na německé straně se bojovalo s požárem ve dvou oblastech mezi Großer Wintersteinem a údolím Großer Zschand. Východní proud vzduchu požár navíc ještě rozšířil až k řece Křinici. Pracovalo 275 záchranných jednotek, 9 vrtulníků. Na pomoc se přidaly i organizace jako Německý červený kříž a Technisches Hilfswerk. V druhém týdnu hašení se hasičům na německé straně podařilo snížit dosah plamenů podle satelitních snímků na 150 ha.

Požár byl uhašen

Po dvaceti dnech, v pátek 12. 8. 2022, hasiči konečně nad požárem vyhráli, a správa tak mohla převzít dozor nad územím. O den později, v sobotu, odjely poslední hasičské oddíly s tím, že na místě zůstalo ještě 110 hasičů pro případ výskytu skrytých ohnisek požáru, která stále mohla znamenat nebezpečí. 

Omezení vstupu

Kapacity hasičů byly po této zásahové akci výrazně sníženy. Správa poté musela nasmlouvat na týdny dopředu dobrovolné hasiče, přestože se mnozí z nich potýkali s problémy s uvolněním v jejich hlavním zaměstnání. Za nejvíce problémové úseky se považovala lokalita u Pravčické brány a Bouřňáku, kde se plameny šíří přes kořenový systém tamějších stromů. Ministerstvo životního prostředí současně prodloužilo omezení vstupu do národního parku a nařízení zákazu vstupu v noci. Ne všichni turisté ale nařízení respektovali. 

Respektování pravidel s rozděláváním ohňů – od tohoto se s největší pravděpodobností odvíjí celá tato tragédie. Nedostatek prevence protipožární bezpečnosti způsobila, že místním lidem shořel majetek nebo byli požárem vážně ohroženi. Mnozí z nich museli pobývat mimo svůj domov a hasiči nasazovali své životy a zdraví. Dbejme proto na prevenci.

Konec

Další story


DŮLEŽITÁ
TELEFONNÍ ČÍSLA

Tísňové volání

112

POLICIE

158

HASIČI

150

SANITKA

155